— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4924.94PLN
+ 0.81%

Getin Noble Bank (GNB)

1.34PLN
-0.74% 10:52