— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4930.59PLN
+ 0.93%

Getin Noble Bank (GNB)

1.45PLN
+ 3.57% 17:01