— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4942.02PLN
+ 44.95%

Getin Noble Bank (GNB)

1.42PLN
+ 0.71% 15:38