— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4960.70PLN
+ 1.54%

Getin Noble Bank (GNB)

1.57PLN
+ 0.64% 17:04