— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3409.39PLN
-30.85%

Getin Noble Bank (GNB)

1.41PLN
-0.70% 17:00