— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4822.47PLN
-1.28%

Getin Noble Bank (GNB)

1.51PLN
+ 2.03% 14:16