— Najbliższe wydarzenie —

27

09

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4473.83PLN
-8.42%

Getin Noble Bank (GNB)

1.08PLN
+ 5.88% 09:55