— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3409.39PLN
-29.94%

Getin Noble Bank (GNB)

1.56PLN
+ 4.00% 17:04