— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4898.49PLN
+ 0.27%

Getin Noble Bank (GNB)

1.29PLN
+ 4.03% 16:33