— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4888.22PLN
+ 0.06%

Getin Noble Bank (GNB)

1.51PLN
-3.82% 17:04