— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4860.01PLN
+ 42.55%

Getin Noble Bank (GNB)

1.56PLN
0.00% 09:00