— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4837.35PLN
+ 41.88%

Getin Noble Bank (GNB)

1.53PLN
-1.92% 17:00