— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4931.14PLN
+ 0.94%

Getin Noble Bank (GNB)

1.36PLN
+ 4.62% 17:01