Kalendarium wydarzeń

Wydarzenie Termin Dodaj do
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. 15.11.2017 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. 31.08.2017 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. 15.05.2017 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2016 r. 24.03.2017 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. 24.03.2017 MS Outlook
Google Calendar