Kalendarium wydarzeń

Wydarzenie Termin Dodaj do
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. 29.11.2019 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. 27.09.2019 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. 30.05.2019 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2018 r. 26.04.2019 MS Outlook
Google Calendar