Kalendarium wydarzeń

Wydarzenie Termin Dodaj do
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r. 29.11.2018 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. 27.09.2018 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. 17.05.2018 MS Outlook
Google Calendar
Planowany termin publikacji raportu rocznego za 2017 r. 26.04.2018 MS Outlook
Google Calendar