— Najbliższe wydarzenie —

27

09

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4535.43PLN
-7.16%

Getin Noble Bank (GNB)

1.16PLN
-3.33% 17:00