Getin Noble Bank (GNB)

1.35PLN
-2.17% 17:00

Członek Zarządu
Pan Krzysztof Basiaga posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University w Chicago, kierunek Finanse przedsiębiorstw.

Ponadto Pan Krzysztof Basiaga ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2013 r. ukończył studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Doświadczenie zawodowe
 • 01.2015 - obecnie  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
 • 10.2012 - obecnie  Prezes Zarządu Sax Development Sp. z o.o. we Wrocławiu.
 • 04.2013 - obecnie  Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami:

 •  10.2014 – 12.2015  Członek Zarządu LAB sp. z o.o.
 •  2010 – 12.2014    Dyrektor Zarządzający obszarem finansowym Getin Noble Banku S.A. w Warszawie
 •  1991 – 1993    Bank Gospodarki Żywnościowej – na stanowisku: ekonomista
 •  1993 – 2004  Górnośląski  Bank Gospodarczy  SA w Katowicach - na stanowiskach specjalisty ds. ekonomicznych, Naczelnika Wydziału Skarbca Głównego, Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, Dyrektora Banku kierującego obszarem zarządzania finansowego.
 •  1999 –  2000   Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w Katowicach
 •  2000 – 2001   Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A. w Katowicach
 •  2002 – 2006   Członek Rady Nadzorczej Getin Raty S.A,
 •  2004 – 01.2010    Wiceprezes  Zarządu Getin Bank S.A. w Katowicach.
 •  2009 – 2010   Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
 •  2010 – 2011   Członek Rady Nadzorczej BP Real Nieruchomości S.A.
 •  2010 – 2012   Członek Zarządu MW Trade S.A. we Wrocławiu