Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

1.94PLN
0.00% 15:18

Marcin Dec

Członek Zarządu
Pan Marcin Dec posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Handlu Zagranicznego, Specjalizacja: Stosunki międzynarodowe (1992-1997). Ponadto ukończył Dublin Institute of Technology oraz był stypendystą programu TEMPUS, program finansów międzynarodowych (1995-1996). Posiada certyfikaty: Certified International Investment Analyst (CIIA®) 2004; Professional Risk Manager (PRM®) 2006; Certificate in Investments (Derivatives) SII 2007; Harvard Leadership Academy (dla BGŻ) 2006; Certificate in Quantitative Finance (CQF) 2012 oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe

 • 01.2014  – obecnie  Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.
 • 02.2013 –  2016 Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
 • 12.2014 – 12.2015  Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A.
 • 06.2013 – 12.2015  Członek Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.
 • 03.2013 – 12.2015  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • 04.2012  – 11.2015  Przewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A. (od 01.2015), wcześniej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NOBLE FUNDS TFI S.A.
 • 05.2011 – 05.2012   Członek Zarządu Get Bank S.A.
 • 04.2010 – 12.2013   Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank S.A. 
 • 02.2010 – 02.2013   Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
 • 06.2009 – 11.2009   Członek Zarządu Kredobank (Lwów), Grupa PKOBP
 • 01.2007 – 12.2008   Director CEE Interest Rate Derivatives Rabobank International (London)
 • 08.2004 – 12.2006   Dyrektor Departamentu Skarbu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • 07.2001 – 07.2004   Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Bank Millennium S.A.
 • 06.1999 – 06.2001   Naczelnik Wydziału Inwestycji Pasywnych Fundusz emerytalny {ego}
 • 10.1997 – 05.1999   Fixed Income Dealer  Bank Współpracy Europejskiej S.A.
 • 08.1996 – 09.1997   Fixed Income Dealer Bank Gdański