— Najbliższe wydarzenie —

15

05

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4745.99PLN
+ 39.20%

Getin Noble Bank (GNB)

1.93PLN
-1.03% 17:00