Getin Noble Bank (GNB)

0.58PLN
+ 1.75% 15:29

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Idea Banku S.A. z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta