Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 14:37

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Idea Banku S.A. z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta