Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

0.94PLN
-4.08% 17:00

Radosław Stefurak

Członek Zarządu
Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Doświadczenie zawodowe

 • 06.2016 -  obecnie  Członek Rady Nadzorczej Biuro Informacji Kredytowej SA
 • 02.2013 – obecnie  Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
 • 06.2012 – obecnie Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A.)
 • 06.2008 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w Noble Securities S.A.

 

 • 06. 2013 – 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A.
 • 02.2012 – 06.2016  Przewodniczący Rady Nadzorczej Getback S.A.
 • 11.2009 – 03.2016 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing SA
 • 05.2013 – 04.2014  Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik S.K.A.
 • 05.2011 – 06.2012   Prezes Zarządu Get Bank S.A (obecnie Getin Noble Bank S.A.)
 • 10.2010 – 05.2012 Getin Noble Bank SA, Członek Zarządu
 • 10.2009 – 01.2010  Getin Bank SA, Członek Zarządu
 • 02.2008 – 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU Europa S.A.
 • 02.2008 – 07.2012 Sekretarz Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A.
 • 02.2008 - 01.2010  Członek Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. na Białorusi
 • 02.2008 - 01.2010  Członek Rady Administratorów w S.C. Perfect Finance s.r.l. w Rumuni
 • 11.2007 - 11.2009  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin International S.A.
 • 06.2007 - 03.2010  Członek Rady Dyrektorów w Plus Bank na Ukrainie
 • 05.2007 – 01.2010  Członek Rady Dyrektorów Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej  (od 08.2009 Przewodniczący Rady Dyrektorów)
 • 04.2007 – 09.2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Funds TFI, Członek Rady Nadzorczej
 • 07.2008 – 10.2009  Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
 • 07.2008 – 10.2009  Członek Rady Nadzorczej Getin Banku S.A.
 • 09.2007 – 03.2010  Członek Zarządu Getin Holding S.A.
 • 11.2006 – 09.2007  Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A.
 • 07.2001 – 11.2006  Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych, Wiceprzewodniczący komitetu kredytowego, Lukas Bank S.A.
 • 04.2003 – 06.2006  Członek Zarządu Accord Finance S.A.