Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 51/2010

17.09.2010

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 51/2010 z dnia 17 września 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu w dniu 14 września 2010r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) („Ustawa”) – Spółkę INTERNATIONAL CONSULTANCY STRATEGY IMPLEMENTATION B.V. z siedzibą w Holandii sprzedaży 380.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 1.854.400,00 PLN. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa pozasesyjna). Emitent informuje, iż w dniu 17 września 2010 r. otrzymał również zawiadomienie od Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu w dniu 14 września 2010 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – Spółkę A. NAGELKERKEN HOLDING B.V. z siedzibą w Holandii sprzedaży łącznie 125.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 631.358,16 PLN. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja sesyjna zwykła). Jednocześnie Pan Maurycy Kühn poinformował Emitenta, że w dniu 14 września 2010 r. osoba blisko z nim związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – Spółka A. NAGELKERKEN HOLDING B.V z siedzibą w Holandii dokonała sprzedaży 75.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 366.000,00 PLN. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa pozasesyjna). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).