Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżący 17/2010

08.03.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 08 marca 2010 r. Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) Getin Noble Bank S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67 poz. 476). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 stycznia 2010 r. Informacja poufna, której przekazanie Emitent opóźnił dotyczyła prowadzonych przez Emitenta ze spółką WestLB AG z siedzibą w Düsseldorfie, Niemcy negocjacji – bez prawa wyłączności – mających na celu nabycie przez Emitenta 100% akcji spółki WestLB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent podjął decyzję o ujawnieniu treści informacji opóźnionej w związku z zakończeniem procesu negocjacji, który nie doprowadził do przyjęcia oferty Emitenta przez spółkę WestLB AG. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Komisji Nadzoru Finansowego publikacja informacji poufnej miała nastąpić w terminie 26 kwietnia 2010 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)