Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 10/2011

15.03.2011

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Open Finance S.A.

ZATWIERDZENIE PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI OPEN FINANCE S.A. Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2011 r., otrzymał informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki Open Finance S.A. („Spółka”) zatwierdzonego przez KNF w dniu 10 marca 2011 r. i opublikowanego w dniu 14 marca 2011 r.. Aneks nr 1 został opublikowany w dniu 15 marca 2011 r. na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Spółki (http://inwestorzy.open.pl/prospekt-emisyjny-i-aneksy.html). Aneks nr 1 zawiera informacje o cenie maksymalnej akcji Spółki na potrzeby przyjmowania zapisów składanych przez inwestorów indywidualnych (w rozumieniu zapisów prospektu emisyjnego akcji Spółki). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 roku ze zmianami).