Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżacy 15/2011

30.03.2011

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 r.