Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżący nr 20/2011

28.04.2011

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2011 r.