Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Raport bieżący nr 24/2011

17.05.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 17 maja 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Prezesa Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Krzysztofa Rosińskiego w okresie od 13 maja 2011 r. do 16 maja 2011 r. na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - 13.05.2011 r.: kupno 980 akcji za łączną cenę 6.771,80 zł; - 16.05.2011 r.: kupno 5000 akcji za łączną cenę 35.457,50 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).