Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżący nr 25/2011

19.05.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 19 maja 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – Fundację Leszka Czarneckiego z siedzibą we Wrocławiu („Fundacja”) w okresie od 16 maja 2011 r. do 19 maja 2011 r. następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - 16.05.2011 r.: kupno 14.267 akcji za łączną cenę 102.527,63 zł (transakcje zwykłe sesyjne); - 19.05.2011 r.: kupno 165.000 akcji za łączną cenę 1.196.250,00 zł (transakcja sesyjna pakietowa). Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pan dr Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, natomiast Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).