Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 51/2012

19.04.2012

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na rachunek własny, następującej transakcji dotyczącej akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 16 kwietnia 2012 r.: kupno 248.461 akcji za cenę 1.142.920,60 PLN. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja pakietowa). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana Leszka Czarneckiego, który posiada 100 % jej udziałów.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384).