Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 59/2012

08.05.2012

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie połączenia spółek Getin Noble Bank S.A. z Get Bank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. Plan Połączenia Getin Noble Banku S.A. i Get Banku S.A., Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja") decyzji, w której Komisja wyraziła zgodę na połączenie Emitenta ze spółką Get Bank S.A.. Jednocześnie Komisja nie wyraziła sprzeciwu na nabycie przez Get Bank S.A. akcji Noble Securities S.A. i akcji Noble Funds TFI S.A. oraz nie wyraziła sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z póź. zm. ).