Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 26/2010

26.05.2010

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Radosława Bonieckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Radosława Bonieckiego na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
- w dniu 25 maja 2010 r. : kupno 5.500 akcji za cenę 28.600,00 zł.

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538)