Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Raport bieżący nr 11/2009

29.01.2009

WSTĘPNE, NIEZAUDYTOWANE WYNIKI NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości komunikatu dotyczącego planu połączenia Emitenta i Getin Banku S.A. (raport bieżący nr 10/2009 z dnia 29 stycznia 2009r.) przedstawia informacje o wstępnych, nie zbadanych przez Biegłego Rewidenta, wynikach finansowych osiągniętych przez Noble Bank S.A. w 2008 roku.

Informacje zawarte są w załączonej tabeli.

Jednocześnie Zarząd Noble Bank S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2009r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r. zgodnie z §100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Wyniki Noble Bank 2008 r.