Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 12/2009

29.01.2009

INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE POŁĄCZENIA NOBLE BANKU S.A. I GETIN BANKU S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. w związku z licznymi zapytaniami otrzymanymi po opublikowaniu komunikatu dotyczącego połączenia Noble Banku S.A. i Getin Banku S.A. (Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 29 stycznia 2009r.) niniejszym informuje, iż wszystkie informacje zawarte w ww komunikacie dotyczą połączenia dwóch banków tj.: Noble Banku S.A. – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Getin Banku S.A., a nie GETIN Holdingu S.A.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ww raporcie stosunek wymiany akcji Getin Banku S.A. na Akcje Emisji Połączeniowej wynosi: 1:2,85. To oznacza, że za 1 (jedną) akcję Getin Banku S.A. o wartości nominalnej 1,35 zł (a nie Getin Holdingu S.A), akcjonariusze Getin Banku S.A. otrzymają 2,85 akcji Noble Banku S.A. o wartości nominalnej 1 zł. Łącznie za 259.152.611 akcji w Getin Banku S.A., akcjonariusze Getin Banku S.A. otrzymają 738.584.941 Akcji Emisji Połączeniowej.

Noble Bank S.A na dzień 31.12.2008 r. miał sumę bilansową 5,6 miliarda zł, a Getin Bank S.A miał sumę bilansową 23,6 miliarda zł.