Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżący nr 24/2009

25.02.2009

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2008 ROK

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że raporty roczne za 2008 r., których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym z dnia 30 stycznia 2009 r. nr 14/2009 na dzień 30 czerwca 2009 r. zostaną opublikowane:
- raport roczny za 2008r. – 02 marca 2009r.
- skonsolidowany raport roczny za 2008r. – 02 marca 2009r.