Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżący nr 2/2008

17.01.2008

INFORMACJA ZARZĄDU

Noble Bank SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 stycznia 2008r. otrzymał zawiadomienie od ASK Investments SA z siedzibą w Luksemburgu ("ASK Investments") iż w dniu 17 stycznia 2008r. doszło do zbycia przez ASK Investments akcji Emitenta na podstawie zawartych umów sprzedaży akcji, o których była mowa w Prospekcie Emisyjnym Noble Bank SA w Części III str. 131 pkt. 17.2.2.
Na podstawie ww umów dokonano zbycia:
1. na rzecz Pana Dominika Fajbusiewicza 90.080 (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł. każda za cenę 90.080 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych) oraz,
2. na rzecz Pana Dariusza Makosza 90.080 (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł. każda za cenę 90.080 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych).

Po dokonaniu ww transakcji ASK Investments posiada 14.819.840 szt. akcji Noble Bank SA co stanowi 6,89% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta.