Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 9/2008

22.02.2008

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV kwartał 2007r.

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank SA informuje, iż skonsolidowany raport za IV kwartał 2007r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 29 lutego 2008r. zostanie opublikowany w dniu 26 lutego 2008r.