Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 13/2008

10.03.2008

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2007

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank SA informuje, iż raport roczny za 2007 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2008r. zostanie opublikowany w dniu 12 marca 2008r.