Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 29/2008

11.06.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z Nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następującej ilości akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.:
- w dniu 6 czerwca 2008r.: 8.000 akcji za kwotę 82.116,31 zł,
- w dniu 9 czerwca 2008r.: 5.500 akcji za kwotę 56.416,89 zł,
- w dniu 10 czerwca 2008r.: 14.000 akcji za kwotę 143.490,10 zł.
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).
Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 155.778.996.