Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 41/2009

02.04.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 02 kwietnia 2009 r. otrzymał zawiadomienia od osoby zobowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 powołanej ustawy oraz od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka – Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu w dniach 26-31 marca 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 33 775 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, za cenę 99 840,50 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. nabyło :
-w dniu 26 marca 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 172,76 zł,
-w dniu 27 marca 2009 r. – 3 775 akcji za cenę 11 239,78 zł,
-w dniu 30 marca 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 673,75 zł,
-w dniu 31 marca 2009 r. – 10 000 akcji za cenę 29 754,21 zł.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja na rynku wtórnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego).