Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 60/2008

10.10.2008

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że raport okresowy za III kwartał 2008 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 18.01.2008 r. na dzień 14 listopada 2008 r. zostanie opublikowany w dniu 16 października 2008 r.