Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 72/2008

28.11.2008

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 listopada 2008 r. był GETIN Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 156.658.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawniało Go do 99,49% głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 72,8% ogólnej liczby głosów.