Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 73/2009

25.08.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 sierpnia 2009 r. otrzymał zawiadomienia od osoby zobowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 1 powołanej ustawy oraz od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta o zbyciu w dniach 19.08.2009 r. – 21.08.2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU na Życie EUROPA S.A."), wszystkich posiadanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, tj. 499 948 akcji, za cenę 2.579.029,19 zł.

TU na Życie EUROPA S.A. zbyło :
- w dniu 19.08.2009 r. – 30 000 akcji, za cenę 151.582,75 zł
- w dniu 20.08.2009 r. – 323 651 akcji, za cenę 1.670.484,53 zł
- w dniu 21.08.2009 r. – 146 297 akcji, za cenę 756.961,91 zł

Zbycie nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja na rynku wtórnym za pośrednictwem Domu Maklerskiego).

Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na Życie EUROPA S.A., Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A., Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A., natomiast Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TU na Życie EUROPA S.A.