Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 14/2007

19.06.2007

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z §98 oraz §100 Rozporządzenia Ministra Finansów – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Noble Bank SA przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2007r.:

Raporty kwartalne skonsolidowane:
II kwartał 2007r. – 14 sierpnia 2007r.
III kwartał 2007r. – 14 listopada 2007r.

Raport za I półrocze 2007r.
jednostkowy emitenta – 30 września 2007r.
skonsolidowany – 31 października 2007r.