Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 12/2007

09.07.2007

Korekta raportu - Szczegółowe informacje dotyczace przydziału akcji Noble Bank SA

Niniejszym raportem Zarząd Noble Bank SA koryguje treść pkt. 12 i pkt. 13 raportu bieżącego nr 12/2007 z dnia 01 czerwca 2007r. w poniższy sposób:

12. Łączny koszt emisji wyniósł 3.561.285,15 zł w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 2.623.741,50 zł
b) koszt wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł.
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 914.363,65 zł
d) koszty promocji oferty 23.180,00 zł

Koszty emisji zostaną rozliczone – pomniejszą przychody uzyskane z emisji. W sprawozdaniu zostaną ujęte w kapitale zapasowym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 0,24 zł

Pozostałe dane zawarte w raporcie bieżącym nr 12/2007 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.