Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 87/2009

02.11.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 listopada 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta, Radosława Stefuraka - Członka Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Rosińskiego – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 16 października 2009 r. do dnia 22 października 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM Noble Securities") wykonującą czynności animatora Emitenta, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

- w dniu 20 października 2009 r. : kupno 1500 akcji za cenę 7.740,00 zł
- w dniu 22 października 2009 r. : sprzedaż 500 akcji za cenę 2.620,00 zł
- w dniu 22 października 2009 r. : sprzedaż 1000 akcji za cenę 5.270,00 zł

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM Noble Securities, Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities, natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities.