Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżący nr 22/2007

12.07.2007

Dzień ostatniego notowania PDA oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank SA

Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż Uchwałą nr 501/2007r. z dnia 11 lipca 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, wyznaczył na 13 lipca 2007r. dzień ostatniego notowania 15.000.000 (pietnastu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank SA o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLNOBLE00025".

Jednocześnie Zarząd Noble Bank SA informuje, iż Uchwałą nr 502/2007r. z dnia 11 lipca 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił wprowadzić z dniem 16 lipca 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 (pietnascie milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Wprowadzenie do obrotu ww akcji nastąpi pod warunkiem dokonania w dniu 16 lipca 2007r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA rejestracji akcji serii H i oznaczenia ich kodem "PLNOBLE00017"