Getin Noble Bank (GNB)

0.36PLN
-2.70% 17:00

Raport bieżący nr 39/2007

03.08.2007

ZMIANA TERMINU PRZEKAZYWANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 2Q 2007R.

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Noble Bank SA informuje, iż zmianie ulega termin przekazania raportu za II kwartał 2007r. z dnia 08 sierpnia 2007r. na dzień 07 sierpnia 2007r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych określone w raporcie bieżącym nr 23/2007 z dnia 12 lipca 2007r. pozostają bez zmian.