Getin Noble Bank (GNB)

1.23PLN
0.00% 13:12

Raport bieżący nr 2/2007

18.05.2007

Oświadczenie Noble Bank S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd spółki Noble Bank SA (Emitent) niniejszym przekazuje oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta - zgodnie z Załącznikiem do niniejszego raportu.

Ład korporacyjny