Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżacy 56/2010

04.11.2010

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2010 roku

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Raport bieżący nr 56/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport za III kwartał 2010 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. na dzień 10 listopada 2010 r. zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2010 r.