Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 1/2011

10.01.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Maurycego Kuhn – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Maurycego Kuhn na własny rachunek w dniu 3 stycznia 2011 r. sprzedaży łącznie 30.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 156.175,12 PLN. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcja sesyjna zwykła). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).