Getin Noble Bank (GNB)

0.36PLN
-2.70% 17:00

Raport bieżacy 5/2011

25.02.2011

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2010 roku

WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2010 ROKU Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) przekazuje w załaczeniu wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2010, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że raporty bieżące i okresowe dostępne są w biurze Emitenta w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 oraz na stronie internetowej Emitenta: www.getinnoblebank.pl. Podstawa prawna: Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).