Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 21/2011

28.04.2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011 r. był Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 893.786.767 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 96,72% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 93,71% ogólnej liczby głosów.