Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Raport bieżący nr 55/2011

21.09.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 września 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na własny rachunek następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta: - w dniu 15.09.2011 r.: kupno 95.000 akcji za cenę 434.800 zł; - w dniu 16.09.2011 r.: kupno 73.943 akcji za cenę 434.800 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego, który posiada 100% jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).