Getin Noble Bank (GNB)

0.29PLN
-3.33% 10:23

Raport bieżący nr 61/2011

11.10.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 61/2011 z dnia 11 października 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na własny rachunek transakcji nabycia 55.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 285.824,00 PLN. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego, który posiada 100% jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).