Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 63/2011

24.10.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 63/2011 z dnia 24 października 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu w dniu 18.10.2011 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – spółkę LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, na własny rachunek transakcji nabycia 396 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za cenę 1.940,40 PLN. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (transakcje sesyjne zwykłe). LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego, który posiada 100% jej udziałów. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).