Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżący 61/2012

21.06.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)("Emitent") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu 20 czerwca 2012 r. informacji, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana dr. Leszka Czarneckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu w dniu 18 czerwca 2012 r. na własny rachunek transakcji objęcia 4.676.418 akcji serii I Emitenta w wyniku zapisania akcji na jego rachunku. Objęcie akcji Emitenta przez Pana dr. Leszka Czarneckiego nastąpiło w ramach połączenia Get Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie). Osoby będące akcjonariuszami Get Bank S.A., w tym dr Leszek Czarnecki otrzymali stosowną liczbę akcji Emitenta wyemitowanych przez Emitenta w tym celu. Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki w dniu 21 czerwca 2012 r. poinformował o dokonaniu przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, na własny rachunek, w wyniku zapisania akcji serii I Emitenta na ich rachunkach, transakcji objęcia: 1. LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 7.068.054 akcji, 2. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich – 2.966.828 akcji. Objęcie akcji Emitenta przez ww podmioty nastąpiło w ramach połączenia Get Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie). Osoby będące akcjonariuszami Get Bank S.A., w tym LC Corp BV i Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, otrzymały stosowną liczbę akcji Emitenta wyemitowanych przez Emitenta w tym celu. LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Pana dr. Leszka Czarneckiego. Dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).